TIENS NEGA DECE OD 1 - 6 god.

ISHRANA DECE

U ovom periodu se ispoljavaju sve funkcionalne mogućnosti dečjeg organizma, koji je veoma osetljiv. Dolazi do bržeg intelektualnog razvoja, dete počinje dobro da govori i znatno se obogaćuje njegov fond predstava.

Sistem organa za varenje ove dece karakteriše relativna morfološka nezrelost slezine i želuca: Njegova sluzokoža je relativno debela i bogata krvnim sudovima ali siromašna vezivnim tkivom.

Slabo je razvijen mišićni sloj i sadrži nedovoljno limfnih sudova. Ulazni sfinkter u želudac je slabo izražen, a mišićni sloj pilorusa je, naprotiv dosta jak, što primorava dete na bljuvanje i povraćanje. Želudačni sok karakteriše smanjena kiselost. Ipak, količina slobodne i vezane sone kiseline se sa godinama postepeno povećava.

Žuč je kod dece siromašna žučnim kiselinama, holesterolom, lecitinom i solima, ali je bogata mucinom, vodom i pigmentima.

U ovom periodu češće se primećuju sledeće bolesti:

U ovom periodu se uslovno mogu izdvojiti dve kategorije, koje se odlikuju sledećim karakteristikama:

Deca u uzrastu od 1 do 3 godine:

Karakteristično je brzo sazrevanje centralnog i perifernog nervnog sistema kao i usavršavanje uslovnog refleksa – drugi signalni sistem.

U uzrastu od 1 do 3 godine se često sreću akutni poremećaji varenja, dijateze, rahitis, pneumonije.

Najčešća patologija su: Akutne dečje infekcije (rubeole, magareći kašalj, šarlah, varičele, epidemijski parotidis i dr.). U tom periodu je veoma važna preventiva infektivnih bolesti.

Deca predškolskog uzrasta od 4 do 6 godina:

Povećava se broj alergijskih i infektivno-alergijskih bolesti (bronhijalna astma, reumatizam, nefritisi i dr.). U tom uzrastu nastavlja se dalji duhovni i fizički razvoj, povećava se mišićna snaga, javlja veća motorička spremnost deteta.

Pravilno fizičko i psihičko vaspitanje dece u uzrastu do 3 godine i predškolskom uzrastu je od izuzetno velikog značaja.

PROGRAM PODRŠKE deci u „periodu mlečnih zuba“ od 1 do 6 godine, pomoću bioloških preparata „Tjanši“:

Popunjavanje deficita makroelemenata.

  1. „BIOKALCIJUM ZA DECU“: ¼ kesice sa 50 ml prečišćene vode ujutru, 30 minuta pre doručka.
  2. „BIOCINK“: po 1-2 kapsule pre večere, popiti sa 50 ml vode.
  3. TABLETE DIGEST - ZDRAVLJE ZA ŽELUDAC I CREVA: piti po 1/2 tablete 2 puta na dan pre jela, pre uzimanja tabletu izmrviti.
  4. „SPIRULINA U KAPSULAMA“: po 1-2 kapsule na dan.
  5. „OMEGA 3“: po 1 kapsula jednom dnevno.

Predviđena doza za kuru: 1-2 meseca.

Tokom godine se sprovode najmanje dve kure.